- خوزستان

محیط پیرامون

ایران باران نیوز _ درانگاره های وجودی هرانسان همان ساختاری نقش می بندد
که محیط به اومی بخشد
و گاه دریک محیط
ویک حال وهوا دوانسان متفاوت و درتضاد وتقابل رشد خواهد کردکه انسان متحیر می ماند از آن چه در خلق وخوی ادم هاست در تقابل با محیط پیرامون و این را معتقدم هرکس ذاتی غالب دارد که گاه غلبه ی نیکویی ها بربدی ها بیشتر نمود دارد
وگاه هم برعکس …

امیدوارم نمود خوبی ها در وجودمان بیشتر باشد
# پروا پاچیده

درباره سیاوش باران وند

صاحب امتیاز و مدیرمسئول...
همه پست های: سیاوش باران وند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *