- خوزستان

لزوم توجه به مشکلات مسکن مهر

ایران باران نیوز از هندیجان گزارش می دهد: مهندس کورش مودت فرماندارهندیجان دراین باره اظهار کرد:
یکی ازمهمترین جلسات که درخصوص مشکل مسکن مهردرهندیجان برگزار می‌شود بحث مشکل فاضلاب وخیابانهای درمنطقه جنوبی قرارداردکه این امربایدلزوم توجه به این امرازسوی مدیران دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. وی افزود:باتوجه به زیرساخت مسکن مهروخیابانهاایراداساسی وجودداردکه طراحی‌ اشتباهی صورت گرفته که بایداین ضعف هرچه سریعتربرطرف شودوازهمه مدیران ومسولین می خواهم که جدیت بیشتری برای رفع این موضوع جدیت بیشتری صورت دهند. نماینده عالی دولت درهندیجان ادامه :باتوجه به وضعیت اقتصادی موجودشاهد برخی ازقردادهای شهرداری که بلاتکلیف مانده وبنده توصیه می کنم به شهرداروکارکنان این که برای زیرساخت های خیابانهای مسکن مهردرجنوبی باراه شهرسازی به صورت پیمانکاری قرادادبسته شودوظرف ۲۰روزآینده زیرساخت خیابانهای مسکن مهرانجام گردد. وی درادامه ازسازمان برق خواست که برای روشنایی مسکن مهرجنوبی هرچه سریعتراقدام کنندودرخصوص آب گرفتگی برخی ازمناطق مسکن مهرحل شودتاشاهدحوادث ناگواردراین خصوص نباشیم. مودت درخصوص گازمسکن مهراشاره داشت گازکشی درمسکن مهرانجام گرفته صاحبان می تواننداستفاده نمایندودرخصوص مخابرات بایدگفت که مخابرات برای توسعه شبکه مخابرات درمناطق مسکن مهرشمالی وجنوبی پیگیری‌های لازم راانجام دهند. فرماندارهندیجان ضمن تذکربه برخی ازشهروندان که دربستر وحاشیه رودخانه زهره باریختن زباله این امریک معضل است وبایدازاین جداخوداری نمایند وازخبرنگان درخواست داربم که درفضای مجازی ازاهالی بخواهندکه فرهنگ سازی کنندکه بایدازریختن زباله ازلحاظ بهداشتی جلوگیری کنند. وی درپایان عنوان داشت بنده بعنوان نماینده عالی ازحق مردم دفاع می کنم وبه جدبه دنبال رفع مشکلات مردم هستم وباجدیت تمام برای رفع معضلات ومشکلات تلاش خواهم نمود. ناصرحکیمی خبرنگار

درباره سیاوش باران وند

صاحب امتیاز و مدیرمسئول...
همه پست های: سیاوش باران وند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *