- سلامت

طرح واکسیناسیون دام سبک و سنگین در هندیجان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار ایران باران نیوز.دکتر مهران اکبری مدیراداره دامپزشکی هندیجان در این باره اظهار کرد: درراستای کنترل وپیشگیری بیماریهای واگیر دامی بیماری های مشترک بین انسان و دام که از فروردین ماه امسال در حال اجراست تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار نوبت در دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیرومشترک واکسینه شدند. وی در ادامه افزود: همچنین درجلسه ستاد آنفولانزای فوق حاد پرندگان که درآبان ماه در فرمانداری شهرستان هندیجان که باحضورفرماندار برگزارشد. نسبت به این امر هماهنگی های لازم بین دستگاهای مرتبط در این خصوص ایجاد گردیدکه تاکنون خوشبختانه هیچ موردی ازاین بیماری در هندیجان مشاهده نگردید. دکتر اکبری ضمن انتقاداز برخی رسانه‌ها که اقدام به نشرکذب این نوع بیماری را در هندیجان مشاهده گردیده رابه شدت تکذیب می کنم واز شهروندان هندیجان درخواست میشود نسبت به این اخبارکذب توجه نکنند وطبق قوانین قضایی باافرادی که بخواهند نسبت به این شایعات دامن بزنند برخورد میگردد لذابه شهروندان توصیه می گردد مرغ موردنیاز خود راکه تحت نظردامپزشکی هستندو عرضه کشتار روز که به صورت بسته بندی توزیع می‌گردد خریداری نمایند و ازهرگونه