- فرهنگی

می شناسم مردانی را درسرزمینم

ایران باران نیوز_ژن ها
منزجر از وجود خویش
بر ریسمان منبر ها
چنگ می زنند
مارمولک
در آغوش ماه
وعصاره اش .چاشنی مغز
اسید معده ،
واژه هارا از حلقوم به دریا می ریزد
با شاه ماهی
انقلاب کنند
اما ….
کوسه های ریش سفید،
می بلعند
اندیشه ها
تا در مثلث برمودا
رها سازند
خناق گرفتیم
در بهمن

می شناسم مردانی را درسرزمینم که أین روزها چون زنان برای نان سفره ی خانه کتک می خورند ..گریه می کنند ..ضجه می زنند
شرارت هازیاد شده ….ودرد ها بی شمار ..ومزدورانی که برای نام ونان رحم ندارند به هم وطنان خود
وزنانی را میشناسم که در پشت همان چهره ی آراسته ..ناخن های بزک کرده درآمد خودرا صرف انسانیت می کنند
درشهر می گردند از کودکان کم بضاعت باهمان بوی عطر فرانسوی شان دلجویی می کنند ودرپشت لبخندهای رنگین انسانیت را صفا می دهند
چهره ی زنانگی خودرا صفا می دهند البته پیش از آن درون خودشان را صفا داده اند
نه به اواز هر رهگذری دل خوش می کنند
نه درپشت شلختگی ها مردانگی
بلکه زن هستند و قدرتمند
وزیبا
دل انگیز

هرچه هستیم ودرهر حال وهوایی انسان باشیم وبدور ازقضاوت
که تنها قاضی اعمال انسان هاست
پروا پاچیده

درباره سیاوش باران وند

صاحب امتیاز و مدیرمسئول...
همه پست های: سیاوش باران وند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *